Text Polykrome Forklædninger

TEXT

Text by danish art critic Trine Ross, 2019

from the catalogue [Polykrome Forklædninger]Alting eksploderer i Nana Rosenørn Holland Bastrups værker, hvor stråler af farvet lys skærer sig ikke bare gennem billedfladen, men også på tværs af de motiver, hun fremmaler. Vi er således vidner til voldsomme begivenheder, men om det er universets skabelse, en håndfast aura eller verdens undergang, varierer i det noget nær uendelige.

I ‘Alles nur wegen einer Fliege’ (2019) er det en maske, og dermed et ansigt, der står i centrum, mens pilegiftfrøer og løsrevne plantedele svæver på strålerne, der får motiverne til at skifte farve, når de rammes. Derved skaber Bastrup et maleri, sammensat af flere malerier, for det, der foregår i lysetsstråler, er noget helt andet end det motiv, der ligger nedenunder. Hertil føjer hun, oven i købet, fotograferede hænder, der holder fast i udvalgte dele af maleriet, samt et sæt virkelige øjne, som ser ud på os gennem billedfladen.

Bastrup arbejder med flere lag af forskellige virkeligheder, ligesom hun lader adskillige kunstneriske materialer optræde på én og samme gang. Selv når der er tale om traditionstungt maleri, sker dette hos Bastrup på presenning, ikke det velkendte lærred. Derved trækker hun virkeligheden udenfor kunstfeltet ind i sine værker - og bliver samtidig i stand til at ophænge værkerne på en ny måde, idet presenningen har forproducerede huller til fastgørelse.
Bastrup går ikke af vejen for at inkorporere referencer, hverken til hverdagslivet, kunsthistorien eller hendes egne værker. For hende er alt nyt, der skabes, baseret på noget, der allerede fandtes i verden. Derfor er det materiale, hun bruger til maskedelen i blandt andet ‘Alles nur wegen einer Fliege’, hentet i samme slags papkasser, som hun tidligere har brugt til at skabe store væghængte installationer, for eksempel ‘Papp no. 3’ fra 2011. Men i de nye værker er kasserne foldet ud, klippet til og bemalet, så de kan indgå i maleriet, samtidig med at de tilføjer en markant andenhed i kraft af materialet.

Masken er et motiv, der går igen i flere værker, hvor den peger i adskillige retninger. Masker kendes fra de fleste kulturer og det meste af verden, hvorden bruges til at antage en anden identitet end man har til hverdag. Masken kan således enten skjule eller transformere den, der bærer den, og der er lidt af begge dele på spil hos Bastrup, der på én og samme tid gemmer sig bag den og lader den tiltrække sig opmærksomheden. I ‘Wenn die Maske fällt sieht man den Schädel’ (2019) er det som om, masken mere skydes i vejret end falder, og kraniet afslører sig som det, det hele handler om, det, der radierer striber af farve - eller suger dem til sig, som det tiltrækker vores blik. Men masken kan også være af mere psykisk karakter, sådan som det ses i ‘I hide therefore I am’ (2019), hvor selvforståelsen kobles direkte med det, at gemme sig bag en facade.

At også ord kan opleves som enten et angreb eller et skjold, viser Bastrup os i ‘Camouflagecamouflagecamouflage’ (2019), hvor den spraglede maske holdes op i en gestus, der aflæses skiftevis som et forskrækket forsøg på at afværge et angreb og en udspyelse af bogstaver, der når som helst kan samle sig til ord. Derved peger Bastrup på maskens dobbelthed, på dens evne til enten at styrke eller svække os. I nogle situationer vil en maske således sætte os i stand til at gøre ting, vi ellers ikke turde kaste os ud i, mens den i andre begrænser vores muligheder markant. Disse overvejelser kan være af rent personlig karakter, men de kan også ses som en kile, der hamres ind i den aktuelle debat om mødet mellem forskellige kulturer. Bastrups værker lægger nemlig op til et facetteret syn på tilsløring - og de politiske indgreb overfor denne praksis. Med sine værker spørger hun, hvilke ansigter vi vælger at vise omverdenen. Og hvorfor. For ikke al censur kommer udefra, præcis som masker enten kan skjule vores sande identitet eller netop være det værktøj, der sætter os i stand til at stå frem, præcis som dem vi i virkeligheden er.

NANA ROSENØRN

HOLLAND BASTRUP

VISUAL ARTIST


Based in Copenhagen


instagram: nanarhbastrup

GET IN TOUCH


Email: studio@nanarhbastrup.dk

Phone: (0045) 93 97 97 64

UPCOMING GROUP SHOWS


  • Reality Loves Utopia
  • Contemporary Human
  • Efter-billeder

© Copyright. All Rights Reserved.